Liên kết website :[ Đăng ngày: 22/12/2012 ]
 

- Là kho tài liệu có giá trị, quý hiếm và đầy đủ nhất của thư viện, được tổ chức kho đóng và sắp xếp theo số đăng ký cá biệt.

- Có chức năng lưu trữ, bảo quản lâu dài và cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực tri thức, gồm: tài liệu tiếng việt, tài liệu ngoại văn, tài liệu tra cứu.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và sử dụng tại chỗ vốn tài liệu cho các đối tượng bạn đọc.

Vốn tài liệu:

- Sách Tiếng Việt:  99.325 bản / 90.192 nhan đề

- Sách Ngoại văn:  9.006 bản / 6.192 nhan đề 

Lịch làm việc trong tuần:

- Ngày làm việc: Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

+ Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 45 phút

Thủ thư:
     Huỳnh Hồng Phúc

CÁC TIN KHÁC