Liên kết website :[ Đăng ngày: 21/12/2012 ]
 

- Phòng Báo - Tạp chí là nơi cập nhật và cung cấp những thông tin mới nhất trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong nước và thế giới, gồm: báo ngày, báo tuần, báo tháng và các loại tạp chí. Đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí, học tập, nghiên cứu tại chỗ cho mọi đối tượng bạn đọc.

- Kho Báo - Tạp chí đóng cuốn được lưu trữ  từ năm 1975 đến nay và sắp xếp theo số đăng ký cá biệt.

Vốn tài liệu:

- Tổng số báo, tạp chí: 223 tên . 

- Đã đóng cuốn: 2.085  tên /16.517 cuốn.

Lịch làm việc trong tuần:

- Ngày làm việc: Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

- Ngày nghỉ:

+ Buổi sáng:  Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ  đến 16 giờ 45 phút

Thủ thư:
     Hoàng Thị Hiền

CÁC TIN KHÁC